sobota 1. července 2017

31 mořských pannen

Většina z vás nejspíš zná Inktober. Jedná se o jakousi kreativní výzvu, projekt, jehož cílem je vyvoření jedné tušové kresby každý den v říjnu. Podobných výzev nyní rychle přibývá. Jedna z nich se jmenuje Mermay, odehrává se v květnu a jejím cílem je kreslení mořských pannen v průběhu měsíce. Poprvé jsem o tomto projektu slyšel minulý rok, a nemohl jsem se dočkat, až si ho letos poprvé vyzkouším na vlastní kůži. Mám tyto výzvy rád, protože mě nutí napínat jak hranice kreativity tak produktivity, a na konci měsíce mám pěkný souvislý cyklus kreseb, na kterých je v ideálním případě vidět nějaké zlepšení nebo posun.

V tomto článku vám představím všech 31 mořských pannen, které jsem vytvořil. Rozhodl jsem se pracovat v tužce, což je pro mě možná trochu netypické, ale chtěl jsem se zase posunout o kus dál a věnovat více pozornosti detailům, což tužka umožňuje (musím ale říct, že mi barvy v průběhy tvorby zoufale chyběly). Taky jsem se pro každou mořskou pannu rozhodl vytvořit krástký příběh, nebo spíš popis jejich způsobu života a obživy. Takže jsem to v podstatě pojal docela velkoryse a úplně mě to pohltilo a docela i vyčerpalo (navíc jsem se hned v červenci půstil do další výzvy). Ale jsem na výsledek pyšný a právě proto se o něj s vámi chci podělit.
(a předem se omlouvám - je to opravdu dlouhý článek, tak si ho třeba rozdělte a čtěte postupně. Mě se to nechtělo dělit, přišlo by mi to pak nekompletní)

1. Mořská panna světélkující - Žijí ve velkých hloubkách, jejich těla jsou štíhlá a pokrytá tenkou sliznatou vrstvou, která je chrání před případnými předátory. Jejich vlasy a výrustky na ocasu jsou zakončeny drobnými útvary, ve kterých žijí fluorescentní bakterie, které vydávají slabé měkké světlo. Živí se drobnými organismy, které přilákají jejich světélkující těla.


2. Mořská panna saténová - Jsou snadno rozpoznatelné díky svým krásným, sytě barevným šupinám a průsvitným ploutvím připomínajících drahé látky. Tyto éterické bytosti jsou mírumilovné, žijí v malých skupinkách nebo osamoceně v teplých mořích poblíž rovníku.


3. Mořská panna ostroploutvá - Jedná se o početný druh obývající chladná severní moře. Jejich těla jsou kryta tvrdými šupinami připomínajícími kov, jejich ploutve jsou ostré a tuhé. Občas si do vlasů zaplétají stélky chaluh, jako součást maskování. Z mořských pannen jsou právě tyto nejrychlejší. V menších hejnech loví sardinky a jiné drobné ryby. 


4. Mořská panna korálová - Žijí v teplých mořích poblíž korálových útesů. Většinu času tráví blízko mořského dna, kde splývají s korálovými porosty. Části jejího těla koráli jen připomínají, jinde z něj naopak vyrůstají i skuteční koráli. Čím jsou starší, tím větší část těla koráli pokrývají.
  

5. Mořská panna řasnatá - Jako místa pro život si nejčastěji vybírají chaluhové lesy a porosty, které jim poskytují potřebnou ochranu před predátory a lovci. Většinu času se jen vznášejí ve vodě společně s chaluhami a čekají na drobné ryby a živočichy, které k nim přinese proud. Jak stárnou, na jejich telech mohou začít růst chaluhy, nebo jimi dokonce i prorůstat.


6. Mořská panna žabí - Mají toho více společného s žabami než s rybami. Jejich kůže je tlustá a měkká, pokrytá vrstvou slizu. Pokud tato vrsta vyschne, mořská panna umírá. Žijí samotářsky ve sladkovodních jezerech a tůních, obvykle ukazující pouze tvář. I když jsou schopny krátce přežít mimo vodu, opouštějí ji jen velmi nerady. Loví volavky a jiné vodní ptáky, ale také cokoli, co se jim připlete do cesty.


7. Mořská panna trnovitá - Tyto mořské panny jsou velmi impulsivní a často mezi sebou svádějí kruté boje. Stejně tvrdě dokáží potrestat i kohokoli, kdo by se opovážil je napadnout. Části jejich těl jsou kryty ostrými bodlinami, které mohou obsahovat jed. Mají ve zvyku žít dohromady s ježovkami, také si s nimi pokrývají nechráněné části těl jako součást jakéhosi živoucího brnění.


8. Mořská panna chaluhová - Tyto mořské panny mají uvnitř svých těl a buněk florofyl a díky tomu jsou schopné vyrábět energii ze slunečního světla a nepotřebují žádný další zdroj potravy. Prakticky nejsou schopné aktivního pohybu. Žijí v teplých mořích blízko hladiny, a často končí vyvrhnuty na pláži. I tam jsou schopné přežít, dokud je občas svlaží příliv.


9. Mořská panna medůzovitá - Jsou křehké a choulostivé, krásné a éterické bytosti žijící v teplejších mořích a oceánech. Jejich těla jsou světlá a měkká, obsahující balónovité orgány naplněné vzduchem, které jim umožňují ladně plout ve vodě. Obvykle nežijí příliš dlouho, příliv je často vyplaví na pláž, kde se rozbijí na skaliskách a uschnou na slunci. Také jsou častou potravou žraloků. Některé ve svých tělech vytváří toxiny, které je chrání před napadením.


10. Mořská panna perutýnová - Vynikají jasným červeno-oranžovým zbarvením s bílými pruhy. Toto zbarvení má varovat případné predátory před prudkým jedem, který se ukrývá v jejich ploutvích. Díky svému exotickému vzhledu jsou považovány za jedny z nejkrásnějších mořských pannen.


11. Mořská panna nejmenší - Tyto mořské panny jsou velmi malé, od několika milimerů do tří centimetrů. Jejich těla jsou článkovitá, průhledná a křehká. Díky svému vzhledu jsou snadno zaměňovány za plankton a jsou proto také častou potravou velryb. Některé z nich jsou schopné svá těla rozstvítit, poté se shromažďují do velkých skupin a společně tančí v nočním moři.


12. Mořská panna koníčkovitá - Mají velmi silný ocas, kterým obtáčejí korály a kameny, aby je podmořské proudy a bouře neodnesly pryč. Nejsou nejrychlejšími plavci, jsou však vytrvalé a jejich těla jsou kryta tvrdými kožními pláty. K pohybu jim slouží jediná ploutvička na zádech. 


13. Mořská panna mexická - Jsou také někdy nazývané mořské panny axolotlí, kvůli výrazné podobnosti s tímto živočichem. Jsou velice vzácné, žijí jen ve dvou jezerech v Mexiku. Zdá se, že nikdy nezestárnou a po celý život si ponechávají dětský vzhled. Říká se, že jsou to jedny z nejšťasnějších bytostí a někteří věří, že mohou darovat nekonečné štěstí těm, co se k nim chovají vlídně.


14. Mořská panna rejnokovitá - Jedná se o elegantní stvoření, která cestují dlouhé vzdálenosti pod vodou a zpívají přitom nadpozemské melodie, které prý dokáží toho, kdo je vyslechne až do konce, zbavit všeho smutku. Jejich široké ploutve připomínají křídla, díky čemuž tyto mořské panny vypadají jako by se vznášely. Díky tomu jsou přezdívány mořskými anděly. 


15. Mořská panna východní - někdy jsou také označovány jako Koi mořské panny Koi. Jsou to krásné bytosti žijící v Japonském moři. Jejich těla kryjí velké lesklé šupiny červených, oranžových, bílých a červených barev. Vzory, které tyto šupiny vytváří, jsou stejně jedinečné, jako otisky prstů. Podle pověsti byly tyto mořské panny tak okouzleny krásou gejš, že chtěly vypadat jako ony, a proto začaly sbírat ozdoby vyhozené do moře a oblékat se jako jejich lidské idoly. 


16. Mořská panna písečná - Tyto mořské panny jsou velmi stydlivé a většinu života tráví zahrabané v písku, kde se ukrývají před lidmi a zvířaty. Jejich pleť i vlasy jsou velmi světlé, pokryté vrstvami jemného písku. Jsou zcela slepé, ale namísto očí si na tvář přikládají kamínky, aby se cítily jako ostatní.


17. Mořská panna dračí - Jejich těla pokrývají výrůstky, které vypadají jako listy. Klidně plují a vznášejí se v teplejších vodách, potom vypadají jako osamocená stélka chaluhy nebo trs řas. Jsou úzce příbuzné s mořskými pannami koníčkovitými, často žijí pospolu a navzájem se ochraňují.


18. Mořská panna narvalí - Žijí v chladných severních a arktických mořích, musejí často podstupovat dlouhé a náročné poutě za potravou ve skupinkách po třech až pěti. Nejvýraznějším poznávacím znamením je dlouhý roh, který jim vyrůstá ze středu čela. Používají jej však hlavně jako prostředek ke komunikaci a gestům. Obecně jsou to bytosti velmi mírné a oddané. Tvoří páry na celý život, a pokud jeden z nich zemře, zůstanou už navždy sami.


19. Mořská panna lávová - Své jméno získaly díky bizarnímu vzhledu svých těl, která jsou černá se zářivě oranžovými či žlutými útvary, což může připomínat lávu. Ve skutečnosti mají tyto bytosti velmi blízko k mořským šnekům, se kterými sdílí podobnou fyziologii. Nemohou skoro vůbec plavat a většinu času tráví na mořském dnu. Jasná barevnost jejich těl varuje před toxicitou a jedovatostí. Keříčkovité útvary na zádech jsou vnější žábry.


20. Mořská panna létavá - Tyto mořské panny mají silné ploutve připomínající tvarem i funkcí křídla, díky kterým mohou vyskočit z vody a poté na krátkou chvíli plachtit. To jim pomáhá uniknout jamékukoli nebezpečí, kterému jsou vystaveny.Jejich těla jsou kryta tvrdými stříbrnými šupinami jež se ve slunci třpytí barvami duhy. Také jejich křídla jsou průsvitná a vypadají jako barevné vitráže.


21. Mořská panna pancéřová - Těla těchto mořských pannen jsou kryta silným krunýřem, který nedokáží rozbít ani ty nejsilnější čelisti. přestože dokáží plavat, nejsou příliš rychlé a proto více času tráví na mořském dnu, kde hledají potravu. Jejich ruce a paže se v rámci evoluce přeměnily na mocná klepeta, která používají jak při obraně, tak pro otevírání škeblí.


22. Mořská panna chobotnatá - Tyto mořské panny jsou až neuvěřitelně flexibilní a ohebné. Jejich těla nemají žádné kosti, a tak se dokáží vměstnat téměř do jakéhokoli prostoru, ať je sebemenší. Dokáží se jak pomalu vznášet ve vodě, tak kráčet po mořském dně. Když je to potřeba, mohou se také pohybovat extrémně rychle za pomocí silných chapadel. Jejich kůže může měnit barvu v závislosti na okolním prostředí, a pokud jsou tyto mořské panny v ohrožení, mohou se stát téměř neviditelnými.


23. Mořská panna pávovitá - Jsou to další mořské panny příbuzné mořským šnekům. Mají měkká, modrobílá těla s množstvím zvláštních vějířovitých útvarů, které jim pomahájí při pohybu ve vodě a při změnách směru. Jasně modré zbarvení značí jejich jedovatost. V průběhu času přišli o své ulity a staly se tak zranitelnějšími, ale i pohyblivějími.


24. Mořská panna leknínová - Žijí v klidných tůních daleko od civilizace a většinu času tráví ukryté pod hladinou, nepozorované, jen s vlasy a dlaněmi nad vodou. Jsou napůl rostliny, jejich ruce se přeměnily na listy, vlasy na květy a stonky. Dokonce i ocas je vlastně silný kořen, kterým se mořská panna ukotvuje v zemi pro větší stabilitu a k čerpání živin.


25. Mořská panna sépiová - Žijí ve velkých hloubkách, kam se obyčejně nedostane denní světlo, a proto jsou jejich těla světlá až průhledná. To, co vypadá jako obličej, je vlastně sofistikovaná kamufláž. Jediné skutečné jsou oči, zbytek je jen kresba na kůži. Opravdová ústa se ukrývají na vrcholku hlavy za prstencem chapadélek, plná ostrých pilovitých zubů. Některé z nich dokáží svá těla rozzářit díky fuorescentním buňkám.


26. Mořská panna perlová - Tento druh mořských pannen je po narození velmi křehký a zranitelý, s bílými těly, která jsou tenounká a měkká. Potřebují si co nejrychleji najít a vytvořit brnění z odhozených mušlí a ulit, jinak nepřežijí. Poté se zahrabou do písčitého mořského dna, jenom s hlavou na povrchu, která vypadá jako perla uvnitř mušle. Chytají drobné rybky a vodní tvory, kteří se přiblíží.


27. Mořská panna bažinná - Tyto mořské panny obývají bažiny a jezera Asie, obvykle ty s bahnitou vodou a množstvím vodních rostlin, kde se mohou dobře skrýt. Jsou velice inteligentní a budují si vlastní města pod hladinou vody. Jejich těla jsou štíhlá s kůží která připomíná žabí, která musí stále zůstat vlhká. Živí se pouze květy lotosu.


28. Mořská panna plíživá - Tento druh mořských pannen je agresivní a nebezpečný. Žijí v těch nejhlubších částech moře, kde není žádné světlo. Mají velké oči připomínající perly, které stříbrně svítí s díky kterým dokáží i v této temnotě obstojně vidět. Díky této výhodě jsou schopné ulovit téměř cokoli. Tito tiší zabijáci disponují ostrými drápy a zuby, mohou si záměrně vykloubit dolní čelist a rozevřít tak úsa do nesmírných rozměrů. Jsou to jedny z mála mořských pannen známé lovením lidí a kanibalismem.


29. Mořská panna podivná - Jedná se o jedny z nejzáhadnějších druhů mořských pannen i mořských živočichů vůbec. Říká se jim i kamenné nebo sasankové. Nejsou známé žádné informace o jejich původu, vývoji, nebo způsobu života. Jediné, co je známé, je, že na počátku své existence se jedná jen o neživé kamení, ale jakmile je začnou pokrývat a prorůstat nejrůznější koráli, sasanky, hvězdice a jiní živočichové, stanou se živými a začnou myslet a jednat. Nikdo však neví, proč a jak se to děje. Zajímavé je, že součástí těl těchto mořských pannen je vždy alespoň jeden kus z prastaré sochy nebo plastiky.


30. Mořská panna ďábelská - Tyto mořské panny toho mají mnoho společného s mořskými pannami plíživými, ale je tu několik rozdílů. Tento druh je zcela slepý, jejich oči přestaly být potřebné a přerostly vrstvou kůže. Z jejich hlavy vyrůstá zvláštní světélkující úvar, který k nim láká kořist. Jejich silná těla jsou plná měchýřovitých orgánů, které je nadnáší.


31. Mořská panna měchýřovitá - Těla těchto bytostí jsou křehká a měkká a velmi podobná medůzám a měchýřovkám. Na hlavě mají výrazný fialovomodrý útvar, který je naplněný lehkými plyny, které ji nadnáší. Tento orgán vždy pluje nad hladinou a zbytek těla je ukrytý pod ní. Chapadla, která visí ve vodě, jsou plná paralyzujícího jedu. Pokud se do nich něco zachytí, stane se z toho potrava. I přes tuto hrozivou zbraň jsou bezbranné proti mořským bouřím, které je snadno roztrhají na kusy. I samotné kusy však mohou přežít a dorůst v novou mořskou pannu, protože se nejdná o jednu bytost, ale o kolonii mnoha miniaturních organismů.Uf, tak to je vše. Napsat tento článek mi trvalo celý den, tak doufám že jeho čtením nestrávíte stejnou dobu!


6 komentářů:

 1. Krom toho, že je to obecně hrozně pěkná výzva (stejně jako teď s těmi jednorožci), tak se mi hrozně moc líbí tvoje zpracování. Koukala jsem na to už na Instagramu a přijde mi to úplně neskutečné, jak pěkné to je. :)
  A ty popisky a příběhy a vlastnosti, to tomu dodává úplně nový rozměr!
  Já jsem na kreslení jakýchkoli postav a zvířat úplné nemehlo.
  Přijde mi, že by z toho byla pěkná knížka, kdyby se to vydalo i s těmi popisy. Něco jako jsou Fantastická zvířata, tak třeba 30+1 mořských panen a kde je najít. :D Ale to už asi fantazíruji.
  P. S. Chtěla jsem ještě napsat, které se mi líbí nejvíc, ale nemohla jsem si vybrat, všechny jsou hrozně dobré. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuju moc, to mě hrozně těší, že se ti líbí :)
   Vymýšlení těch popisků mě opravdu bavilo, je to něco co dělám většinou skoro automaticky, že si v hlavě vytvářím podobné příběhy (jen u jednorožců už jsem to potom nedělal, protože jsem byl trochu vyčerpaný)
   z toho si nic nedělej, zvířata jsou na kreslení opravdu těžká. Já s tím mám taky problémy. A tvoje kresby jsou moc pěkné, mají své kouzlo :)
   To je skvělý nápad, už mi něco podobného naznačil nějaký člověk na instagramu a docela mě to nadchlo. Opravdu by se mi to líbilo, kéž by jen byl někdo, kdo by mi s tím pomohl a taky někdo, kdo by to vydal! Pracuji na tolika projektech, že mám pocit, že se v nich zcela ztrácím. A mám problém udělat poslední krok, což je třeba poslat to nakladateli. Ale byla by to fakt paráda, když si to představím :)

   děkuji moc za krásný komentář!

   Vymazat
 2. Během čtení tohoto článku mě toho napadlo hrozně moc. Teď se to tedy pokusím nějak shrnout.
  Takže, tvé zpracování téhle výzvy se mi zdá naprosto báječné z několika důvodů. Tak třeba, už když jsem to sledovala na instagramu, říkala jsem si, že je skvělé, že tvé mořské panny nejsou všechny prvoplánově krásné. Tedy, všechny jsou nakreslené úplně dokonale, ale víš, jak to myslím - že některé z nich se spíš než krásným ženám podobají třeba žábě nebo mořskému ďasovi. I díky tomu to celé působí tolik přesvědčivě. Po přečtení tohoto článku bych byla schopná tvrdit, že mořské panny existují. A to je hezká představa. Vždycky jsem měla ráda mořské panny.
  Potom, jsem nadšená z toho, kolik druhů mořských pannen jsi zvládl vymyslet. A taky z těch encyklopedických popisků. Stejně jako Matty si myslím, že tohle má velký potenciál (z tohoto článku musí být nadšený úplně každý, kdo si ho přečte, jinak to snad ani nejde).
  No a taky jsem pokaždé nadšená z toho, jak krásně kreslíš. Je to až neuvěřitelné.
  Moje oblíbená mořská panna je asi ta leknínová. Mám k leknínům zvláštní vztah, navíc se mi líbí, že je vlastně z části rostlina. A pak samozřejmě mořská panna axolotlí.
  Tak, snad jsem se do toho komentáře moc nezamotala... Vážně jsem moc ráda, žes tenhle článek dal dohromady. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji moc za nádherný komentář, který mě neskonale potěšil :) (nepřeháním)

   to, že mé mořské panny nejsou prvoplánově krásné mě moc těší, protože tohle je takové věčné a velmi složité téma, já osobně se snažím o jakousi rovnováhu a ta se strašně těžko hledá. Chci, aby lidé a bytosti které kreslím, nebyli dokonalí, chci aby působili skutečně a opravdově, a zároveň mám ve zvyku hledat krásu i tam, kde není na první pohled vidět, dostávat tu krásu z nitra na povrch. A jak jsem již řekl, je to velice složité a i ošemetné a mnoho lidí se v tomto názoru pohybuje na odlišné části spektra, proto jsem prostě rád za to, co jsi napsala, protože mi to přijde důležité.

   taky mě samozřejmě těší vše ostatní, co jsi napsala, děkuji


   ta leknínová mořská panna se líbila hodně lidem, a mě to překvapilo (mě se líbil ten nápad ale přišlomi ,že provedení bylo trochu horší). děkuju

   teď už jsem taky rád, že jsem ho dal dohromady. To je hezké. :)

   Vymazat
 3. Všechny ty obrázky jsou nepopsatelně boží, a ty popisky ještě víc. Máš úžasnou fantazii. Sledovala jsem je už na instagramu, stejně tak jednorožce, vždycky jsem se těšila na další a vždycky jsem byla nadšená. Pro mýtické bytosti mám velkou slabost. :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. děkuji moc za komentář! Popravdě má fantazie je asi jediná věc, kterou mám na sobě opravdu rád. To mě moc těší, opravdu! Já mám pro mýtické a pohádkové a fantastické bytosti taky obrovskou slabost, a vždycky jsem měl :)

   Vymazat